Sussex Carol

Notki o Muzyce Klasycznej

Sussex Carol - Koleda z Sussex

Sussex Carol jest bardzo popularną kolędą w Wielkiej Brytanii. Kiedy powstała nie jest jasne.

Opublikował ją Luke Wadding, irlandzki biskup w 1684 roku w Gent. Poprawiona wersja została wydana w Londynie w 1728 roku. Być może to sam Wadding jest jej autorem.

 

Pieśń nie ma typowego refrenu. Każda zwrotka składa się z dwóch kupletów. Pierwszy, śpiewany unisono, jest powtarzany. Drugi - na trzy lub czery głosy występuje tylko raz.

 

Tę kolędę usłyszał Ralph Vaughan Williams w Monk's Gate, w północnym Sussex. Stąd też dzisiejsza nazwa.

Vaughan Williams zaaranżował ją na nowo i opublikował w 1919 roku w Eight Traditional English Carols. Kolęda z Sussex była przedtem śpiewana do kilku różnych melodii. Od publikacji Williamsa jego wersja stała się standardem i obowiązuje do dzisiaj.